O nas
 

      Warsztaty Terapii Zajęciowej (zwane dalej WTZ) zostały utworzone przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Warsztaty są samodzielną pod względem organizacyjnym i finansowym jednostką, nie posiadającą osobowości prawnej. WTZ w Bielsku Podlaskim powstały i działają na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…), rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz umowy zawartej pomiędzy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej...
Dowiedz się więcej...

Nasze Pracownie